Keten vestigt record bij renovatieproject Twello

Oplevering vier daken per dag is 'formidabele prestatie'

Twello - Bij een renovatieproject in Twello heeft een groep ketenpartners een absoluut record gevestigd door vier eengezinswoningen per dag van een nieuwe dak te voorzien.

Deze volgens opdrachtgever corporatie IJsseldal Wonen "formidabele prestatie" is ook bij volgende projecten haalbaar, verzekert projectleider Lars Weijers, tevens directeur van Weijerseikhout. "Dat kan ik volmondig toezeggen. Dit is geen eenmalig succes. Mits we met dezelfde co-makers werken, doen we het een volgende keer net zo snel."

Toch staan de opdrachtnemers zelf ook versteld van hun prestatie. Zij gingen in hun planning uit van drie daken per dag, wat ook al een record zou zijn geweest. Dit aantal moest echter tussentijds worden verhoogd, omdat de benodigde ontheffing op de Flora- en faunawet later dan verwacht werd verleend, terwijl de opdrachtgever vasthield aan oplevering vóór 1 juli, de datum waarop de gunstige btw-regeling afliep.

De extreme tijdsdruk waaronder vervolgens moest worden gewerkt heeft bijgedragen aan het behaalde resultaat, meent de projectleider. De allesbeslissende factor was echter het minutieuze gezamenlijke voorwerk, bestaande uit lean planning "tot op spijkerniveau" en een tot in detail uitgedachte logistiek.

Het project werd uitgevoerd door BAM Woningbouw Noordoost, Weijerseikhout Dakspecialisten uit Groesbeek, Brouwer Schoonmaakdiensten uit Apeldoorn (asbestsanering), Skyworks (hoofdkantoor Rotterdam, steigers) en de Duits Groep (isolatie) uit Nijmegen. Zij wonnen de aanbesteding met een gezamenlijk opgestelde begroting die uitging van gelijkwaardigheid en gedeelde verantwoordelijkheid.

De vijf bedrijven kenden elkaar van eerdere projecten waar zij goed op elkaar ingespeeld raakten. Hun soepele samenwerking was cruciaal voor het behaalde resultaat, benadrukken zowel projectleider Weijers als Willem de Wilde, projectleider vastgoed bij IJsseldal Wonen. De Wilde: "We zijn uitgegaan van het principe 'hoe kunnen we het elkaar zo makkelijk mogelijk maken'. Er is één doel, waar iedereen in de keten voor gaat." Weijers: "Als wij dit project op de traditionele manier hadden uitgevoerd, was het op verlies uitgedraaid. Nu hebben alle partijen voordeel behaald. We hebben meer klantwaarde geleverd voor minder geld."

Bij het project in Twello ging het om de renovatie van 115 eengezinswoningen uit de jaren zestig van de vorige eeuw. De renovatie bestond uit verschillende onderdelen: verwijdering avan de asbesthoudende dakbeschotten, vervanging van alle pannen, voorbereiding- en verbetering van de energieprestatie. De daken zijn aangepast voor het alter eventueel aanbrengen van zonnepanelen. De huurders konden daarnaast individueel kiezen voor vloer- en gevelisolatie. IJsseldal Wonen trok er 1,5 miljoen euro voor uit, de provincie Gelderland verleende een subsidie van 1 miljoen euro, ook omdat het project dienst deed als leerlingbouwplaats. De woningen gingen van energielabel F naar B.

Publicatie Cobouw voorpagina

‘Dakrenovatie in hoog tempo is topsport’

Vier daken per dag compleet vervangen. Lars Weijers (41) hield het lang voor onmogelijk. "Ik weet wat er kan, ik heb zelf jarenlang op het dak gestaan." Maar Weijers, inmiddels directeur van de Groesbeekse dakspecialist Weijerseikhout, heeft zijn ervaring gebruikt om steeds doelmatiger toepassingen en werkprocessen te bedenken. Zijn huidige beroep: dakinnovator.

De aanduiding is terecht, meent Willem de Wilde, projectleider bij IJsseldal Wonen. Een reeks in ijltempo gerenoveerde rijtjeswoningen van deze corporatie in het Gelderse dorp Twello vormt het zichtbare bewijs. "dit is nooit eerder gepresteerd. Het is een unicum als je vier daken per dag kunt opleveren. Bij twee houdt het meestal wel op."

Tien jaar geleden was vier daken per week nog gebruikelijk, zegt Weijers. "de laatste jaren streven bedrijven naar tien per week. Maar je ziet dat partijen grote moeite hebben omdat te realiseren. Ze beheersen de techniek gewoon niet."

De bouwcombinatie waarmee Weijerseikhout samenwerkt heeft het wèl in de vingers. Maar dat is allesbehalve een aangeboren vaardigheid: aan het in Twello gevestigde record gingen jaren van proberen en perfectioneren vooraf. De generale repetitie as een project van 31 woningen, ook bezit van IJsseldal Wonen en ook in een wijk in Twello. Daar raakte het team zo goed op elkaar ingespeeld, dat drie daken per dag haalbaar werd. "door omstandigheden gedwongen, moesten we er tussentijds vier van maken. Daar was ik best sceptisch over", vertelt de projectleider. Maar het lukte, en daar is hij bijzonder trots op. Er moest onder extreem hoge temperaturen worden gewerkt,  en toch was het volgens Weijers geen onmenselijke opgave". Bij ons staan de mensen voorop, we leggen ze geen moordend tempo op. We werken volgens een strak schema dat precies aangeeft wat iedereen moet doen. Dat wordt als heel prettig ervaren. Wegens de hitte begonnen we vroeg in de ochtend en zorgden ervoor dat er voldoende te drinken was. Er was zelfs tijd voor extra pauzes."

Het geheim van het succes: een perfecte planning. "Er is heel veel tijd in het voorwerk gaan zitten. Het belangrijkste is lean denken. We hebben vooraf bedacht wat er op een dag gebeurt op de bouwplaats en alle processen minutieus in kaart gebracht. Alle handelingen zijn tot op detailniveau uitgeplozen. Daarna hebben we de onderdelen van dit proces bij de verschillende teams ondergebracht, tot op medewerkersniveau, waardoor iedere medewerker van uur tot uur wist wat hij moest doen. Je komt uit op een situatie waarin de onderlinge samenwerking heel transparant is. Er zijn geen vragen meer, er is geen meerwerk. Het is glashelder wat iedereen moet doen. "Zelfs het toeval kreeg in de planning geen kans. Weijers: "het is belangrijk dat je zoveel mogelijk problemen probeert te voorzien en ook oplossingen bij de hand hebt. Wat doe je bijvoorbeeld als er mensen een dag uitvallen wegens ziekte, wat natuurlijk makkelijk kan gebeuren op een bouwplaats met veertig medewerkers. Dan moet je snel vervanging kunnen regelen. Want als je eenmaal achter komt te liggen op het schema, haal je de achterstand niet meer in."

Publicatie Cobouw vervolg

Naast het werk, werd ook de logistieke uitermate strak gepland. Dat leverde opnieuw veel tijdwinst op. Alle leveranties waren met de bouwmaterialenhandel - CRH NVB Vermeulen uit Apeldoorn - grondig doorgesproken en geregeld volgens het just in time-principe. Elke ochtend om zeven uur reden twee autolaadkranen de bouwplaats op met de werkvoorraad voor die dag. De kranen tilden de pannen naar de werkplekken op het dak, zodat het bouwpersoneel direct na aankomst aan de slag kon. Behalve tijd, levert een dergelijke aanpak nog andere voordelen op: "Omdat de hoeveelheden materiaal tot op de dag zijn afgepast, staat er geen voorraad op de bouwplaats en zijn de faalkosten nihil. En de overlast voor de huurders blijft beperkt tot één transport per dag."

Cruciaal voor het welslagen van een dergelijke tot achter de komma gecalculeerde werkmethode is dat de partners in de keten blindelings op elkaar kunnen vertrouwen, geloven in de gezamenlijke verantwoordelijkheid en precies weten waaruit hun eigen aandeel bestaat. "dit is een gezamenlijke prestatie van vijf bedrijven'. Benadrukt Weijers, die zeker niet alle eer voor zichzelf wil opeisen. "Dit werkt alleen als alle partners gelijkwaardig zijn aan elkaar en bereid zijn in die trein te stappen. "En dan nog is succes niet gegarandeerd, denkt Weijes. De bouwcombinatie is van harte bereid de in Twello opgedane ervaringen te delen met collega's en de gevolgde werkwijze uit de doeken te doen. "iedereen is welkom om te informeren hoe wij het doen. Wij willen dit graag delen met anderen, zodat die er hun voordeel mee kunnen doen. Daar zijn we heel open in. Maar desondanks denk ik dat veel partijen niet in staat zullen zijn dit snel te evenaren. Dit si topsport. Je hebt jaren nodig om de vereiste conditie op te bouwen. Het lijkt makkelijk, maar vergis je niet. We hebben er tien jaar over gedaan om dit proces te perfectioneren. Organiseren is een vak dat je leert met vallen en opstaan."

Publicaties op website Cobouw

Deze publicaties zijn ook te lezen op de website van Cobouw.

Keten vestigt record bij renovatieproject Twello

'Dakrenovatie in hoog tempo is topsport'