Staaldak met esthetisch ingepaste zonnepanelen

In de wijk Zilverschoon in Abcoude verduurzamen wij in het eerste kwartaal van 2016, in opdracht van Talen Vastgoedonderhoud, 73 woningen voor woningcorporatie GroenWest. Op dinsdag 1 maart en maandag 7 maart 2016 hebben wij dit bijzondere project samen met onze relaties bezichtigd. Zo konden zij het resultaat van dichtbij bekijken en meedenken over optimalisaties voor de toekomst.

Het dak, ons specialisme, biedt talrijke mogelijkheden om te innoveren en energetische maatregelen toe te passen. GroenWest gaf ons in dit Resultaatgerichte Samenwerkingsproject de ruimte om ontwerpbepalend mee te werken aan een oplossing. Als dakspecialist hebben wij samen met fabrikant Kingspan voor woningcorporatie GroenWest de mogelijkheid onderzocht om functionaliteiten, esthetica en bouwregelgeving te verenigen met zo min mogelijk verspilling en minimale stapeling van materialen. Door buiten de bestaande kaders te denken bleek het uitstekend mogelijk samen een slim ontwerp te ontwikkelen voor de ambities van GroenWest.


"Door intensief samen te werken en producten echt te integreren, gaan we verspilling tegen en maken we wonen comfortabel en betaalbaar"

In het oog springende renovatie

Wij verduurzamen de ene zijde van het dak middels geïsoleerde stalen sandwichpanelen met twaalf ingepaste zonnepanelen. De andere zijde van het dak wordt op traditionele wijze gerenoveerd door middel van renovatie-elementen en dakpannen.

Efficiënte dakoplossing

Het is een uiterst kostenefficiënte wijze om zonnepanelen te integreren in de bestaande bouw. Daarnaast is het een esthetisch fraai en modern ontwerp dat met weinig arbeid op de bouwplaats en met langdurige garanties kan worden toegepast, dat tevens een hoge isolatiewaarde biedt met minimale dikte. Dit innovatieve ontwerp wordt succesvol toegepast in de utiliteitsbouw, maar nauwelijks nog in de woningbouw.

Prijstechnisch is het uiterst efficiënt; het is circa 9% goedkoper dan de standaard opdak zonnepanelen inclusief pannendak. Daarnaast is het een esthetisch fraai ontwerp dat een korte doorlooptijd kent en garanties tot 40 jaar. Met ons financieringsmodel kunnen woningcorporaties deze energielabelstappen zelfs maken zonder zelf te investeren.

In een door ons speciaal ontwikkelde factsheet is in één oogopslag te zien hoe de ambities van woningcorporatie GroenWest vertaald zijn en samenkomen in dit slimme ontwerp.

Abcoude 3

Proefwoning

In 2015 is gestart met een proefwoning, waarbij na realisatie een evaluatie is gehouden en eventuele verbeteringen in de uitvoering zijn doorgevoerd dankzij de opgedane ervaringen. Dit is ten goede gekomen aan het daadwerkelijke renovatieproces. Het was ook een manier om bewoners middels een display te laten zien hoeveel energie deze woningen opwekken. De eerst resultaten waren erg positief; de opbrengst was hoger dan verwacht. Dat heeft sommige bewoners nog over de streep gehaald.

Toekomst

De stalen dakoplossing met ingepaste zonnepanelen is een grote stap in de richting van een duurzamere toekomst. Het is op dit moment de beste oplossing tegen de laagste prijs en uitermate geschikt voor nul-op-de-meterwoningen. We zijn bezig dit concept hierop toe te passen. Ook onderzoeken we de mogelijkheid om vrijkomende warmte te gebruiken voor het voorverwarmen van tapwater.

Bewonerscommunicatie

In dit project hebben we een actieve rol gespeeld in de bewonerscommunicatie. Tijdens drie bewonersbijeenkomsten, gehouden in een speciale informatie-unit, lieten we bewoners ervaren hoe ze met zonne-energie zelf duurzame energie op kunnen wekken en wat hen dit op gaat leveren. Bewoners kunnen dit zelf ook monitoren. De informatie-unit was ook een plek voor bewoners om samen te komen, waardoor de wijk verbindt.

Ook hebben we een bewonersbrochure en een speciale video-animatie ontwikkeld waarin de werking van zonnepanelen wordt uitgelegd en hoe dit voor bewoners leidt tot besparing op hun energierekening.

Abcoude 4

Bekijk in 1 minuut

Hoe zonnepanelen werken door op onderstaande video button te klikken.

Meer informatie?

In het magazine van BouwBelang is eind april een mooi en uitgebreid artikel verschenen over ons project in Abcoude. Neem voor meer informatie over dit project gerust contact op met Maickel van Haren of maak een vrijblijvende afspraak.