Hoe wij werken

Hoe wij werken

Omdat we kwaliteit willen kunnen garanderen, zijn we voortdurend bezig om onze kennis over alles wat met daken te maken heeft, op peil te houden. We bieden onze medewerkers regelmatig aanvullende cursussen aan, zodat zij van de laatste ontwikkelingen op de hoogte blijven. Ook interne kwaliteitsbewaking vinden we van groot belang. Verder hebben we gedragsregels opgesteld, waar elke medewerker zich aan moet houden. Een van onze belangrijkste regels: we zijn de klant niet tot last, maar gedragen ons als gast.

No nonsense

Wij houden van eerlijkheid en transparantie. Hebben we kosten begroot die we uiteindelijk niet hoeven te maken? Wij betalen u het te veel berekende terug. En gaat er eens iets niet goed, dan erkennen wij onze fout en lossen we het probleem op. Netjes en zonder gezeur. We leveren gegarandeerde kwaliteit, gewoon, omdat u dat van een bedrijf dat zich dé dakspecialist van Nederland noemt, mag verwachten.

Resultaatgericht Vastgoed Onderhoud (RgVO)

Samenwerking met onze opdrachtgevers vinden we belangrijk en dat gaat tegenwoordig vaak via Resultaatgericht Vastgoed Onderhoud, waarbij we streven naar continuïteit en het wegnemen van diverse risico's. Een opdrachtgever geeft aan ons de prestatie-eisen door en op basis daarvan stellen wij scenario's op, waarbij wij bepaalde taken en verantwoordelijkheden overnemen van de opdrachtgever. Deze samenwerking wordt vastgelegd in een onderhoudsplan of in een overeenkomst waarin de resultaten helder zijn gedefinieerd. Door deze manier van werken krijgt Weijerseikhout een grotere vrijheid om zelf te bepalen wanneer welke onderhoudsactiviteiten uitgevoerd moeten worden en onze opdrachtgever heeft duidelijkheid over de total costs of ownership van het complex. De prestatieovereenkomst zorgt ervoor, dat wij gedurende langere tijd de kwaliteit van ons werk conform de eisen kunnen garanderen. Ontzorgen en transparant dat is waar Weijerseikhout voor staat.

Ketenintegratie

Hoe wij werken wordt ook gekenmerkt door de toepassing van ketenintegratie. Dat wil zeggen dat Weijerseikhout een onderdeel vormt in de keten tussen fabrikanten en leveranciers van de benodigde materialen en de uiteindelijke afnemer van onze diensten. We werken nauw samen met alle schakels binnen deze keten op gelijkwaardige basis en zonder dat dit extra kosten voor u met zich meebrengt. Sterker nog: u bespaart op uw kosten.

Het hele proces van productie tot oplevering verloopt op deze manier soepel. U hebt er als klant geen omkijken naar en zo hoort dat ook.

Direct contact

Naam: *
Telefoon:
E-mailadres: *
Onderwerp: *
Vraag: